โทร. 092-586 4946, 092-929 7696
facebook ID : @banbangchan
facebook : บ้านบางชันโฮมสเตย์ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
ทำไมต้องโฮมสเตย์
ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยว และเลือกพักแบบ "โฮมสเตย์"  ในเมืองไทย นับว่าเป็นหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีคนนิยมไม่น้อย
       
โดยโฮมสเตย์ในความรับรู้ของคนทั่วไป "เป็นการไปพักกับเจ้าของพื้นที่ แล้วสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด"

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยขึ้น เพื่อต้องการให้โฮมสเตย์ของไทยมีเอกลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ อย่างสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเป็นรายได้เสริมของชุมชน

โดยให้นิยามของ "โฮมสเตย์มาตรฐานไทย" ว่า คือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท อันมีบ้านที่อยู่ในชุมชนที่มีประชาชนในชุมชนเป็นเจ้าของ และเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ประจำ หรือใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในบ้านดังกล่าว

การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์สามารถตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เป็นอย่างดี ได้เรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่เน้นการกินง่ายอยู่ง่าย ราคาประหยัด เต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่ของบ้านพักอาศัย และอาหารเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว เสมือนเป็นสมาชิกหรือญาติ พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่ของบ้านพักอาศัย และอาหารเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว และพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว และทำกิจกรรมต่างๆ
          การเที่ยวชม สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน  ในบรรยากาศวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเล ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 150 ปี ชมทะเลแหวก ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาแห่งเดียวในภาคตะวันออก ชมฝูงเหยี่ยวแดงกลางทะเล ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน อยู่ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง

          หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ฝูงเหยี่ยวแดง และทะเลแหวก เป็นกิจกรรมในพื้นที่ของตำบลบางชัน ซึ่งเป็นตำบลทางตอนล่างของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่มีพื้นที่อยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเวฬุ รวมถึงส่วนที่เชื่อมต่อกับจังหวัดตราด

          - หมู่บ้านไร้แผ่นดิน อยู่บริเวณที่คลองบางชันใหญ่ ไหลออกไปยังแม่น้ำเวฬุ อยู่ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
          - การชมเหยี่ยวแดง อยู่บริเวณป่าโกงกาง ลุ่มน้ำเวฬุ มีหลายแห่งในตำบลบางชัน และตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
          - ทะเลแหวก ทะเลแหวก เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ อยู่ในบริเวณปากน้ำแม่น้ำเวฬุ  อยู่ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

          ตำบลบางชัน มีเนื้อที่ประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,305 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะ และป่าชายเลน ที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลอ่าวไทย บริเวณปากอ่าว และส่วนที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำเวฬุ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลำคลองผ่านหลายสาย ชาวบ้านบางชัน ประกอบอาชีพทางการประมง ในลักษณะประมงพื้นบ้าน เช่น การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยแครง วางลอบปู แร้วปู เบ็ดราว เบ็ดธง ยกยอ ทอดแห และหลักโพงพาง
ล่องแพเปียก

สนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ ประทับใจ คุ้มค่า และความสุข
บ้านบางชันโฮมเสตย์
ณ. หมู่บ้านไร้แผ่นดิน อ.ขลุง จ.จันทบุรีเล่นน้ำทะเล

สัมผัสความสนุกสนานกับธรรมชาติ
อย่างที่จะทำให้คุณลืมความเครียด
แทบอยากหยุดเวลากันเลยทีเดียวชมเหยี่ยวแดง

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวบ้านบางชันโฮมสเตย์ เพราะการชมเหยี่ยวแดงในธรรมชาติเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากในปัจจุบันเที่ยวทะเลแหวก

ทะเลแหวก เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ อยู่ในบริเวณปากน้ำแม่น้ำเวฬุ  อยู่ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีพายเรือคายัค

คายัก (kayak) เป็นเรือที่ใช้พลังมนุษย์ประเภทหนึ่ง ลักษณะปิดทางด้านบนของเรือ และมีผ้าป้องกันน้ำเข้าเรือ ใช้พายแบบมีใบพายสองด้านจัดเต็มซีฟู้ดมื้อค่ำ

จัดเต็มซีฟู้ดที่เสิร์ฟไม่อั้น เติมได้ตลอด อาหารทะเลสดใหม่ เด็ดๆ ส่งตรงจากทะเล ซีฟู้ดสุดซี้ด จี๊ดทั้งบรรยากาศ รสชาติแซ่บฝีมือคนพื้นบ้านทะเลชมภาพแขกผู้มาเยือน (คลิกที่ภาพ)

แพคเกจสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน บ้านบางชัน โฮมสเตย์

ความสุขที่เลือกได้!!!
          ชวนเพื่อนหรือคนที่คุณรักไปเที่ยวด้วยกัน เที่ยวกับครอบครัว เพื่อนสนิทที่ไว้วางใจ ไปเที่ยวไหน ใกล้หรือไกล ก็ไปได้กับคนที่คุณรัก กับครอบครัว กับเพื่อน
แชร์...
                 

บ้านบางชัน โฮมสเตย์
BANBANGCHAN-HOMESTAY.COM